ניסוי פוליסולפט בגזר בצרפת

24

עלייה בתנובה
בהשוואה למקורות אשלגן אחרים, דשן פוליסולפט, הביא לתנובת הגזר הגבוה ביותר, 24% יותר מהבקרה.

סן ז'אן ברוולה, בריטאני, צרפת
2019

Trail

24

עלייה בתנובה

מסקנות עיקריות

בניסוי השוואתי זה של 3 מקורות אשלגן שונים נמצא כי דשן פוליסולפט הביא לתנובת הגזר הגבוה ביותר, גבוה ב-24% מהבקרה. 

מטרה

להשוות בין 3 מקורות שונים של אשלגן (MOP, SOP ופוליסולפאט סטנדרטי) באשר להשפעה על יבול גזר (Daucus carota cv. Salto) שגדל בצפון-מערב צרפת. 

תוצאות הניסוי

תחנות הניסוי

סן ז'אן ברוולה, בריטאני, צרפת

גידול

גזר

מוצר

פוליסולפאט סטנדרט

הערכות

תנובה

תוצאות

יישום פוליסולפט הגדיל את תנובת הגזר בכל המקרים: 

  • פוליסולפט הגדיל את תנובת הגזר ב-24% בהשוואה לבקרה (ללא יישום K); 
  • פוליסולפט הגדיל את תנובת הגזר ב-12.5% בהשוואה לטיפול ב-MOP; וכן 
  • פוליסולפט הגדיל את תנובת הגזר ב-3% בהשוואה לטיפול ב-SOP.

נתונים

דשן פוליסולפט הגדיל את תנובת הגזר ב-24%. 

מתוך מחקר במימון מכון האשלג הבינלאומי www.ipipotash.org. 

ניסויים נוספים

השפעת דישון ראש זרחני בעגבניות לתעשייה
ישראל, 2021

25

Trail
עליה ביבול בטיפול 15 יחידות זרחן לעומת הטיפול המשקי בזרחן
ניסוי חסה ופוליסולפט בישראל
חוות מו"פ צפונית, ישראל, 2019

25

Trail
עלייה בתנובה