ניסוי פוליסולפט בגזר בצרפת

24

עלייה בתנובה
בהשוואה למקורות אשלגן אחרים, דשן פוליסולפט, הביא לתנובת הגזר הגבוה ביותר, 24% יותר מהבקרה.

סן ז'אן ברוולה, בריטאני, צרפת
2019

Trail

24

עלייה בתנובה

מסקנות עיקריות

בניסוי השוואתי זה של 3 מקורות אשלגן שונים נמצא כי דשן פוליסולפט הביא לתנובת הגזר הגבוה ביותר, גבוה ב-24% מהבקרה. 

מטרה

להשוות בין 3 מקורות שונים של אשלגן (MOP, SOP ופוליסולפאט סטנדרטי) באשר להשפעה על יבול גזר (Daucus carota cv. Salto) שגדל בצפון-מערב צרפת. 

תוצאות הניסוי

תחנות הניסוי

סן ז'אן ברוולה, בריטאני, צרפת

הערכות

תנובה

תוצאות

יישום פוליסולפט הגדיל את תנובת הגזר בכל המקרים: 

  • פוליסולפט הגדיל את תנובת הגזר ב-24% בהשוואה לבקרה (ללא יישום K); 
  • פוליסולפט הגדיל את תנובת הגזר ב-12.5% בהשוואה לטיפול ב-MOP; וכן 
  • פוליסולפט הגדיל את תנובת הגזר ב-3% בהשוואה לטיפול ב-SOP.

נתונים

דשן פוליסולפט הגדיל את תנובת הגזר ב-24%. 

מתוך מחקר במימון מכון האשלג הבינלאומי www.ipipotash.org. 

ניסויים נוספים

מעכבי נטרפיקציה וחומצה זרחיתית
ישראל, 2018

36

Trail
עלייה ביבול הכללי
חנטאון והתפתחות הפרי בעגבניות קיץ
ישראל, 2003

95

Trail
עליה ביבול לאשכול
הגדלת הפרי בלימון
ישראל, 2009

60

Trail
עלייה במניינים הגדולים