ניסוי חסה ופוליסולפט בישראל

25

עלייה בתנובה
דשן פוליסולפט מגדיל משמעותית ביומסה טרייה ויבשה של חסה, וכן הוא מגדיל את ריכוזי הסידן והגופרית בעלים.

חוות מו"פ צפונית, ישראל
2019

Trail

25

עלייה בתנובה

מסקנות עיקריות

דשן פוליסולפט מגדיל משמעותית, עד 25%, ביומסה טרייה ויבשה של חסה, וכן הוא מגדיל את ריכוזי הסידן והגופרית בעלי החסה. 

מטרה

להעריך את הפוליסולפט כמקור סידן לחסה (Lactuca sativa) תוך שימוש במערכת ייצור לא קרקעית בחממה. 

תוצאות הניסוי

תחנות הניסוי

חוות מו"פ צפונית, ישראל

מוצר

פוליסולפאט סטנדרט

הערכות

תנובה כוללת, ותנובה מסחרית

טיפולים

 • הניסוי תוכנן בבלוקים אקראיים לחלוטין, עם 6 שחזורים שכללו 5 עציצים כל אחד. 
 • הזרעים נזרעו ביוני 2019, והקציר בוצע ביולי 2019. 
 • הצמחים גדלו בתנאי חממה מבוקרים בעציצים של 4 ל’ מלאים בפרליט. 
 • הטיפול כלל 4 שיעורים של פוליסולפט גרגירי: 0 (בקרה), 0.25, 0.50 ו-0.75 גר’/ל’ שעורבבו בצורה יסודית עם הפרליט לפני השתילה. 
 • המים ששימשו להשקיה הותפלו באמצעות אוסמוזה הפוכה לרמה של 0.6 מיליאקוויולנט סידן / ליטר. 
 • בכל הטיפולים הצמחים קיבלו הדשיה עם חנקן-זרחן-אשלגן 5:3:8 + MgSO4 לכל אורך הניסוי. 
 • נקבעה השקיה של 3 פעמים ביום למשך 10 דקות בכל השקיה (כ-1 ליטר/יום). 

טיפולים

 • הניסוי תוכנן בבלוקים אקראיים לחלוטין, עם 6 שחזורים שכללו 5 עציצים כל אחד. 
 • הזרעים נזרעו ביוני 2019, והקציר בוצע ביולי 2019. 
 • הצמחים גדלו בתנאי חממה מבוקרים בעציצים של 4 ל’ מלאים בפרליט. 
 • הטיפול כלל 4 שיעורים של פוליסולפט גרגירי: 0 (בקרה), 0.25, 0.50 ו-0.75 גר’/ל’ שעורבבו בצורה יסודית עם הפרליט לפני השתילה. 
 • המים ששימשו להשקיה הותפלו באמצעות אוסמוזה הפוכה לרמה של 0.6 מיליאקוויולנט סידן / ליטר. 
 • בכל הטיפולים הצמחים קיבלו הדשיה עם חנקן-זרחן-אשלגן 5:3:8 + MgSO4 לכל אורך הניסוי. 
 • נקבעה השקיה של 3 פעמים ביום למשך 10 דקות בכל השקיה (כ-1 ליטר/יום). 

תוצאות

 • יישום פוליסולפט הגדיל משמעותית את הביומסה הטרייה והיבשה של חסה, תוך הוספת עד 25% משקל טרי לצמחים. 
 • ריכוזי הסידן והגופרית בעלים היו גבוהים משמעותית ביישום פוליסולפט, אבל לא נצפתה תגובה למינון הנוטריאנטים. 
 • יישום פוליסולפט יכול להבטיח סידן זמין מספיק כדי לעמוד בדרישות החסה ולהבטיח איכות תוצרת גבוהה.

Trial Results

פוליסולפט מגדיל משמעותית, עד 25%, את המשקל הטרי של חסה. 

Trial Results

פוליסולפט מגדיל משמעותית את ריכוזי הסידן והגופרית בעלי החסה. 

אותיות דומות מציינות כי אין הבדל משמעותי בין הטיפולים ב-p <0.05. 

ניסויים נוספים

בחינת השפעת ריסוס עלוותון 777 על התאוששות צמחים
ישראל, 2017

30

Trail
עליה בתכולת המיקרונוטריינטים
הגדלת הגלעין בשקד באמצעות ריסוס עלוותי של נוטרי-ונט בוסטר
ישראל, 2009

7

Trail
עליה במשקל גלעין
בדיקת סוגי דשן חנקני ומעכבי ניטריפיקציה בדשן יסוד וראש בחיטה
ישראל, 2007

12.5

Trail
חלבון בחיטה שטופלה באמוניה עם מעכב ניטריפיקציה