ניסוי עגבנייה עם H2Flo

25

שימור מים
H2Flo® חוסך 390 אירו/הקטר הודות להפחתה של 25% במי השקיה תוך שמירה על תנובת העגבניות ואפילו הגדלתה.

פלורידה, ארה"ב
2014

Trail

25

שימור מים

מסקנות עיקריות

יישום H2Flo בעגבניות הניב תשואה ניכרת על השקעה (ROI) – 390 אירו/הקטר בזכות חיסכון אנרגיה הודות להפחתה של 25% בהיקף ההשקיה, תוך שמירה על התנובה ואפילו הגדלתה. 

מטרה

להראות כי יישום חומר ההרטבה H2Flo מביא להפחתה בנפח ההשקיה תוך שמירה על רמת התנובה או הגדלתה. 

תוצאות הניסוי

תחנות הניסוי

פלורידה, ארה"ב

גידול

עגבניות

מוצר

עודד

הערכות

תנובה, שימור מים ותשואה על ההשקעה (ROI)

טיפולים

 • הניסוי נערך בתבנית בלוקים אקראיים עם 4 חזרות
 • החלקות כללו שורות באורך 12 מטר עם 40 צמחים בחלקה.
 • עגבניות נשתלו בשורות בודדות עם סרט טפטוף אחד לכל חלקה.

 

זמן H2Flo
שבועות לאחר השתילה ל/הקטר
טיפול ICL 0 1.2
1 0.6
3 0.6
5 0.6
7 0.6
סך הכול 5 מחזורי יישום של H2FLo 3.6
שיטות החווה ללא שימור מים/חומרים פעילי שטח.
3 תוכניות השקיה (100%, 75% ו-50% ETo)

 

קריאות נפח מים בקרקע (VWC) בוצעו בעומק של 15 ס”מ במרכזי הערוגות, ובמרחק של 15 ס”מ

 

מהקצה המערבי (50 תצפיות במהלך העונה).

 • גובה הצמחים (3 שבועות לאחר השתילה [WAT])
 • ביומסה עלוותית יבשה/צמח (3 ו-15 WAT; 5 צמחים/חלקה)
 • תנובה לשיווק (10 ו-12 WAT)

טיפולים

 • הניסוי נערך בתבנית בלוקים אקראיים עם 4 חזרות
 • החלקות כללו שורות באורך 12 מטר עם 40 צמחים בחלקה.
 • עגבניות נשתלו בשורות בודדות עם סרט טפטוף אחד לכל חלקה.

 

זמן H2Flo
שבועות לאחר השתילה ל/הקטר
טיפול ICL 0 1.2
1 0.6
3 0.6
5 0.6
7 0.6
סך הכול 5 מחזורי יישום של H2FLo 3.6
שיטות החווה ללא שימור מים/חומרים פעילי שטח.
3 תוכניות השקיה (100%, 75% ו-50% ETo)

 

קריאות נפח מים בקרקע (VWC) בוצעו בעומק של 15 ס”מ במרכזי הערוגות, ובמרחק של 15 ס”מ

 

מהקצה המערבי (50 תצפיות במהלך העונה).

 • גובה הצמחים (3 שבועות לאחר השתילה [WAT])
 • ביומסה עלוותית יבשה/צמח (3 ו-15 WAT; 5 צמחים/חלקה)
 • תנובה לשיווק (10 ו-12 WAT)

תוצאות

 • תשואה חיובית על השקעה (ROI) – 390 אירו/הקטר בזכות חיסכון אנרגיה הודות להפחתה של 25% בהיקף ההשקיה. 
 • שמירת התנובה תוך חיסכון מים בשיעור של 25%, שהתבטא ב-1 מיליון ל’/הקטר. 
 • בחלקות שטופלו ב-H2Flo ברמת ETo של 50% התנובה עלתה ביותר מ-100% ETo. 

ניסויים נוספים

דישון עלוותי לחיזוק הצבע הירוק בתפוחים מזן גרנד סמיט
ישראל, 2007

25

Trail
עלייה בצבע הירוק
בחינת השפעת ריסוס עלוותון 777 על התאוששות צמחים
ישראל, 2017

30

Trail
עליה בתכולת המיקרונוטריינטים
הזנת אבץ בתפוח מזן זהוב
ישראל, 1998

45

Trail
עליה ביבול לעץ לעומת הבקרה ללא תוספת אבץ