agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

הזנה מתקדמת לצמח, שמספקת תפוקות יבול גבוהות בפחות יישומים.

100% חנקן, זרחן ואשלגן מצופים בנפרד לטובת השפעה אולטימטיבית ודישון יעיל.

אגרוקוט, מסדרת הדשנים בשחרור מבוקר שלנו (CRF – Control Released Fertilizers), הוא דשן בעל טכנולוגיית הדישון היעילה ביותר מבחינת שימוש בנוטריינטים, וקובע סטנדרט חדש בדיוק ויעילות הדישון.

דשנים קונבנציונליים מתמוססים בקרקע מיד לאחר יישומם, ומספקים הזנה לצמח למשך זמן קצר בלבד. כך נדרשים מספר סבבי יישום דשן על מנת להבטיח שהגידולים מקבלים את ההזנה הנדרשת להם.

לעומת זאת, גרגירי אגרוקוט מצופים בציפוי מיוחד שאחראי לשחרר את הנוטריינטים בהדרגה ולאורך זמן ממושך, בין מספר שבועות ועד חודשים רבים, בהתאם ליכולת הספיגה של הצמח. תהליך הדרגתי זה מספק לצמח חומרי הזנה למשך תקופה של עד שנה, כאשר נדרש רק יישום יחיד במקום ארבעה סבבים בשנה, כל זאת, ללא תלות במערכות השקיה ודישון.

השחרור המבוקר, המותאם לצורכי הצמח ולתנאי האקלים והקרקע, מביא לשיפור ניכר באיכות ובתפוקות הגידולים ומסייע מאוד בהפחתת ההשפעות הסביבתיות של הדישון, היות שהוא מפחית את איבוד הנוטריינטים דרך מיצוי, התנדפות, דניטריפיקציה וקיבוע זרחן.

thumb

יתרונות

  • יישום מדויק בסביבת שורשי הצמח.

  • יישום בודד במקום מספר סבבי יישום.

  • יישום ללא תלות במערכות דישון והשקיה.

  • יעילות ניצול נוטריינטים גבוהה לעומת דשנים קונבציונליים.

  • הפחתה במדדי הזליגה, הדה-ניטריפיקציה והנידוף ובאמצעותה חיסכון משמעותי בדישון וצמצום משמעותי בהשפעתם הסביבתית של הדשנים.

  • הודות לשחרור המתמשך של הנוטריינטים נמנעות תקופות מחסור.

אגרוקוט מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

אגרוקוט 37-0-0, מסדרת הדשנים בשחרור מבוקר (CRF - Control Released Fertilizers), הוא דשן חנקני בעל טכנולוגיית דישון מתקדמת. בעוד דשן קונבנציונלי מתמוסס בקרקע מיד לאחר יישומו, ומספק לצמח הזנה למשך זמן קצר, גרגירי אגרוקוט 37-0-0 מצופים בציפוי מיוחד שמשחרר את החנקן בהדרגה ולאורך זמן ממושך, בין מספר שבועות ועד חודשים רבים, בהתאם ליכולת הספיגה של הצמח. השחרור ההדרגתי מספק לצמח חנקן למשך תקופה של עד שנה, ביישום יחיד במקום מספר סבבים בשנה, וללא תלות במערכות השקיה ודישון. השחרור המבוקר, המותאם לצורכי הצמח ולתנאי האקלים והקרקע, מביא לשיפור ניכר באיכות ובתפוקות הגידולים ומועיל ביותר גם בהפחתת ההשפעות הסביבתיות של הדישון. הדשן משווק בשקי 25 ק"ג ובחלק מההרכבים גם בשקי ענק.

אגרוקוט 38-0-0, מסדרת הדשנים בשחרור מבוקר (CRF - Control Released Fertilizers), הוא דשן חנקני בעל טכנולוגיית הדישון היעילה ביותר מבחינת שחרור החנקן. דשן קונבנציונלי מתמוסס בקרקע מיד לאחר היישום, ומספק לצמח הזנה למשך זמן קצר בלבד. בדישון קונבנציונלי נדרשים מספר סבבי יישום על מנת להבטיח שהגידולים מקבלים את ההזנה הנדרשת להם. לעומת זאת, גרגירי אגרוקוט 38-0-0 מצופים בציפוי מיוחד שאחראי לשחרר את החנקן בהדרגה ולאורך זמן ממושך, בין מספר שבועות ועד חודשים רבים, בהתאם ליכולת הספיגה של הצמח. תהליך הדרגתי זה מספק לצמח חנקן למשך תקופה של עד שנה, כולל אפשרות לחיזוי גם בתנאים החמים ביותר, כאשר נדרש רק יישום יחיד במקום ארבעה סבבים בשנה, כל זאת, ללא תלות במערכות השקיה ודישון. השחרור המבוקר, המותאם לצורכי הצמח ולתנאי האקלים והקרקע, מביא לשיפור ניכר באיכות ובתפוקות הגידולים ומועיל ביותר גם בהפחתת ההשפעות הסביבתיות של הדישון. הדשן משווק בשקי 25 ק"ג ובחלק מההרכבים גם בשקי ענק.

אגרוקוט 39-0-0, מסדרת הדשנים בשחרור מבוקר (CRF - Control Released Fertilizers), הוא דשן חנקני בעל טכנולוגיית הדישון היעילה ביותר מבחינת שחרור החנקן. דשנים קונבנציונליים מתמוססים בקרקע מיד לאחר יישומם, ומספקים הזנה לצמח למשך זמן קצר בלבד. כך נדרשים מספר סבבי יישום דשן על מנת להבטיח שהגידולים מקבלים את ההזנה הנדרשת להם. לעומת זאת, גרגירי אגרוקוט 39-0-0 מצופים בציפוי מיוחד שאחראי לשחרר את החנקן בהדרגה ולאורך זמן ממושך, בין מספר שבועות ועד חודשים רבים, בהתאם ליכולת הספיגה של הצמח. תהליך הדרגתי זה מספק לצמח חנקן למשך תקופה של עד שנה, כולל אפשרות לחיזוי גם בתנאים החמים ביותר, כאשר נדרש רק יישום יחיד במקום ארבעה סבבים בשנה, כל זאת, ללא תלות במערכות השקיה ודישון. השחרור המבוקר, המותאם לצורכי הצמח ולתנאי האקלים והקרקע, מביא לשיפור ניכר באיכות ובתפוקות הגידולים ומועיל ביותר גם בהפחתת ההשפעות הסביבתיות של הדישון. הדשן משווק בשקי 25 ק"ג ובחלק מההרכבים גם בשקי ענק.

שאלות ותשובות

בהשפעת טמפרטורת הקרקע וגורמים נוספים חודרת לחות לציפוי החדיר-למחצה של הדשן וממיסה את ליבת חומר ההזנה. ספיגת הלחות והתמוססות הליבה גורמת להצטברות של לחץ אוסמוטי בתוך הגרגיר המצופה. הלחץ האוסמוטי גורם לתמיסת הדשן להשתחרר דרך נקבוביות מיקרוסקופיות בציפוי. לאחר שכל הדשן השתחרר במלואו, הציפוי מתפרק בקרקע.

הציפוי של אגרוקוט הוא פולימר המבוסס על שמנים צמחיים משופרים. ציפוי זה מתכלה באיטיות ונותר אינרטי בקרקע לאחר שהנוטריינטים שבו שוחררו. כל הציפויים הפולימריים שלנו פותחו כך שיהיו דקיקים ככל הניתן (עד עובי שערה אנושית) וחדירים למים, תוך שהם מאפשרים לציפוי להגשים את תכליתו: שליטה בשחרור הנוטריינטים לאורך פרק זמן מוגדר מראש.

אגרוקוט הוא מוצר רב-גוני והודות לציפוי החזק והעמיד שלו, ניתן ליישמו באמצעות מתקני פיזור רגילים בשורות, באופן נקודתי ובמצעים.

שחרור הנוטריינטים בדשני אגרוקוט נשלט על ידי טמפרטורה. המים חשובים לייזום השחרור, אך אין תלות בכמות המים והטמפרטורה היא הגורם היחיד המשפיע על השחרור.

כמגדל, ייתכן שתתקשה להבדיל בין הדשנים השונים בשחרור מבוקר ולבחור את הדשן שמתאים לצרכי היבול, האקלים והתקציב שלך. סל המוצרים שלנו בתחום זה גדול מאוד ומתאים למגוון רחב של גידולים. לכל מוצר סוג ציפוי, עובי ציפוי ואורך חיים שונה. אנחנו ממליצים לפנות לאגרונומים שלנו לקבלת ייעוץ מותאם אישית. במסגרת הייעוץ תקבל טבלת שחרור חומרי הזנה לאורך זמן, לכל רכיב תזונתי, תוך התחשבות בכל התנאים הרלוונטיים.

כן. אגרוקוט בשילוב עם דשנים גרגיריים מתאימים מייצר שילוב אחיד מאוד של נוטריינטים. למעשה אנחנו כבר ייצרנו שילוב כזה תחת המותג אגרומסטר.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו