agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

תכשיר נוזלי של ברזל בכלאציה בריכוז גבוה, לטיפול יעיל בכלורוזה.

לשימוש כדישון נפרד בברזל או כתוספת לדשנים נוזליים.

ברטיף פלוס הוא תכשיר נוזלי של ברזל בכלאציה בריכוז גבוה, לטיפול יעיל בכלורוזה. מתאים לשימוש בשילוב עם דשנים נוזליים חנקניים, או כתוספת לחלק מהדשנים הנוזליים המורכבים, או כדישון נפרד. יישום בהדשיה.

ברטיף פלוס מכיל ברזל בריכוז 2% בכלאציה עם כלאט משוכלל בעל יעילות גבוהה מסוג Fe-EDDHSA, כאשר לפחות 90% מהברזל בעמדת אורתו-אורתו, מה שמקנה לו את יעילות מיטבית לשחרור הברזל לצמח, וכן עמידות ברמות pH גבוהות, כפי שיש בקרקעות בישראל.

מינון:

1 ליטר ברטיף מכיל 25.2 כלאט ברזל fe-EDDHSA

1 ליטר ברטיף מקביל בכמות הברזל ל420 גר’ ברזל מוצק בריכוז 6%

thumb

יתרונות

  • ריכוז גבוה של ברזל (2%) למתן כמויות קטנות יותר לדונם.

  • פשוט ונוח לשימוש.

  • נבחן במספר ניסויים ותצפיות ונמצא יעיל ביותר בתנאי הקרקע בישראל.

  • משתלב היטב עם כל הדשנים הנוזליים.

ברטיף פלוס מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

ברטיף פלוס

ברטיף פלוס הוא תכשיר נוזלי של ברזל בכלאציה בריכוז גבוה, לטיפול יעיל בכלורוזה. מתאים לשימוש בשילוב עם דשנים נוזליים חנקניים, או כתוספת לחלק מהדשנים הנוזליים המורכבים, או כדישון נפרד. יישום בהדשיה. ברטיף פלוס מכיל ברזל בריכוז 2% בכלאציה עם כלאט משוכלל בעל יעילות גבוהה מסוג Fe-EDDHSA, המיוצר בצורה קפדנית, עם מעל 90% מהברזל בעמדת אורתו-אורתו, מה שמקנה לו יעילות מיטבית לשחרור הברזל לצמח, וכן עמידות ברמות pH גבוהות, המאפיינות את הקרקעות בישראל. ברטיף פלוס משווק בצובר, במיכלים, בחביות ובקנקני 10 ליטר.

שאלות ותשובות

בברטיף פלוס יש כמות כפולה של ברזל (2%). כך מתאפשר לתת כמות קטנה יותר לדונם ועדיין ליהנות מיעילות מרבית.

הברזל הוא אחד היסודות החשובים בצמח, בעל מגוון תפקידים חיוניים בהם התפתחות הכלורופיל ותפקודו, העברת אנרגיה, קיבוע החנקן, נשימה ומטבוליזם. היות שהברזל אינו נייד בצמחים, תסמיני המחסור יופיעו תחילה בעלים צעירים, כשהבולט ביותר ביניהם הוא כלורוזה – הצהבה בין הוורידים של העלים הצעירים ביותר.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו