agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

דשני NPK נוזליים בעלי תכולת כלור בינונית ויסודות קורט.

הזנה משתלמת לגידולי חממות ומים מותפלים.

בשור סופר היא סדרת דשנים נוזליים מעורבים בעלי תכולת כלור בינונית (עד 4%) ותוספת מיקרו-אלמנטים, ליישום בהדשיה.

דשני בשור מכילים אמון חנקתי, אשלגן כלורי ואשלגן חנקתי, ומחוזקים בבר-קורט כמקור ליסודות קורט.

בשור סופר הוא דשן איכותי לגידולי חממה ומים מותפלים הדורשים דישון מעורב בכל מרכיבי ה-NPK, עמידים בתנאי מים מליחים, וזקוקים במיוחד לתוספת מיקרו-נוטריינטים. שילוב המיקרו-אלמנטים בכלאציה כבר-קורט בדשני בשור סופר משפר את יעילות קליטתם. קשירת הברזל לכלאט EDDHSA מאפשרת להוסיף לדשן כמות כפולה של יסודות קורט ולהשתמש בו בקרקעות ובמצעים בעלי pH גבוה, מעל 8.0. מצוין גם לתיקון מחסורי ברזל.

הדשנים ניתנים להשגה בהרכבי NPK שונים ומגוונים שמותאמים לדרישת החקלאי וצרכיו. כמו כן, ניתן לקבל את הדשן בגרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה.

thumb

יתרונות

  • שילוב שלושת יסודות ההזנה וחמשת המיקרו-אלמנטים במוצר מבטיח הזנה אופטימלית.

  • תוספת בר-קורט לקליטה משופרת של מיקרו-אלמנטים, ובמיוחד ברזל.

  • דשן צלול המשתלב מצוין במי ההשקיה ובטכנולוגיות ההשקיה בישראל – לא שוקע במים, עובר היטב בטפטוף ולא סותם את הטפטפות.

בשור סופר מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

בשור סופר 5-3-8+3

בשור סופר 5-3-8+3 הוא דשן נוזלי מעורב המספק לצמח את כל היסודות הדרושים לו לצמיחה בריאה, אידיאלי לגידולי חממה ומים מותפלים עמידים למליחות הזקוקים לדישון בכל המאקרו והמיקרו-נוטריינטים. הדשן מכיל אמון חנקתי, מאפ (חד-אמון זרחתי) ואשלגן חנקתי וכלורי (תכולת הכלור בינונית – עד 4%). להשלמת ההזנה האיכותית משולבים בדשן מיקרו-אלמנטים באמצעות התוסף היעיל בר-קורט מבית דשנים ICL, עם כלאט הברזל EDDHSA, שמתאים לשימוש בקרקעות ובמצעים בעלי pH גבוה, מעל 8.0, או לתיקון מחסורי ברזל. דשני בשור סופר ניתנים להשגה בהרכבי NPK שונים ומגוונים שמותאמים לדרישת החקלאי וצרכיו. ניתן לקבל את הדשן גם בגרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

בשור סופר 6-6-6+3

בשור סופר 6-6-6+3 הוא דשן נוזלי מעורב בעל תכולת כלור בינונית (עד 4%) ותוספת מיקרו-אלמנטים, ליישום בהדשיה. בשור סופר 6-6-6+3 מכיל אמון חנקתי, מאפ (חד-אמון זרחתי), אשלגן כלורי ואשלגן חנקתי, ומחוזק בבר-קורט כמקור ליסודות קורט. קשירת הברזל לכלאט EDDHSA המצוי בתוסף הבר-קורט מאפשרת להוסיף לדשן כמות כפולה של יסודות קורט ולהשתמש בו בקרקעות ובמצעים בעלי pH גבוה, מעל 8.0. הצמחים ייהנו כך מקליטה יעילה של יסודות הקורט, ובמיוחד ברזל. זהו דשן אידיאלי לגידולי חממה ומים מותפלים עמידים למליחות הזקוקים לדישון מעורב בכל מרכיבי ה-NPK ולתוספת מיקרו-נוטריינטים. דשני בשור סופר ניתנים להשגה בהרכבי NPK שונים ומגוונים שמותאמים לדרישת החקלאי וצרכיו. ניתן לקבל את הדשן גם בגרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

בשור סופר 7-3-7+3

בשור סופר 7-3-7+3 הוא דשן נוזלי מעורב אידיאלי למילוי הצרכים התזונתיים של הצמחים. דשן זה מכיל אמון חנקתי, MAP (חד-אמון זרחתי), אשלגן חנקתי, אשלגן כלורי ומיקרו-נוטריינטים המסופקים על ידי התוסף האפקטיבי של דשנים מקבוצת ICL, בר-קורט. עם תכולת כלור מקסימלית של 4%, בשור סופר 7-3-7+3 מתאים באופן מושלם לצרכים התזונתיים של גידולי חממה ומים מותפלים העמידים בפני מליחות. דשני בשור סופר ניתנים להשגה בהרכבי NPK שונים ומגוונים שמותאמים לדרישת החקלאי וצרכיו. ניתן לקבל את הדשן גם בגרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

שאלות ותשובות

ההבדל בין שני הדשנים הוא בסוג הכלאט. הקורטין שבדשן בשור עובד מצוין עד pH 6.0. בקרקעות רבות בישראל ה-pH הוא מעל 7.5-8.0, רמה שבה הברזל שבקורטין יעיל הרבה פחות. בבשור סופר הוספנו את כלאט הברזל בר-קורט, שמאפשר קליטה טובה של ברזל גם ברמות pH של 10.0.

כן. הדשן מומלץ לירקות, בתנאי שאין בעיות של המלחה בקרקע ובמים או כשרוצים לדשן בכוונה בדשן בעל רמת כלור גבוהה.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו