agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

תמיסה להשלמת חוסרי סידן ומגנזיום בשילוב 6% חנקן לצמיחה בריאת ופירות איכותיים.

מומלץ בגידולי מים מותפלים כתוספת לדשנים נוזליים מעורבים בדישון ממיכל נפרד.

דשן קלמג הוא תמיסה להשלמת מגנזיום וסידן הכוללת גם כ-6% חנקן. מומלץ לשימוש בעיקר בגידולים המושקים במים מותפלים, כתוספת לכל הדשנים הנוזליים המעורבים, בדישון מקביל ממיכל נפרד.

השילוב של סידן ומגנזיום עם חנקות שימושי ביותר לקידום צמיחה בריאה ופירות איכותיים. רכיב החנקן בדשן משפר מאוד את ספיגת המגנזיום בצמח, וכן זמין לצמח כהזנה חנקתית.

thumb

יתרונות

  • דישון איכותי בסידן ומגנזיום.

  • כולל כ-6% חנקן.

  • קל ובטוח לשימוש.

קלמג מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

קלמג 5.8-0-0+3+3

דשן קלמג 5.8-0-0+3+3 הוא תמיסה להשלמת חוסרים במגנזיום (3%) וסידן (3%) הכוללת גם כ-5.8% חנקן. מומלץ לשימוש בעיקר בגידולי מים מותפלים, בדישון מקביל לכל הדשנים הנוזליים המעורבים, ממיכל נפרד. השילוב של סידן ומגנזיום עם חנקות מועיל ביותר לקידום צמיחה בריאה ופירות איכותיים. רכיב החנקן בדשן משפר את ספיגת המגנזיום בצמח, וכן זמין לצמח כהזנה חנקתית. משווק בצובר או בקוביות.

קלמג 6.4-0-0+5.1+2.2

דשן קלמג 6.4-0-0+5.1+2.2 הוא תמיסה להשלמת חוסרים בסידן (5.1%) ומגנזיום (2.2%) הכוללת גם כ-6.4% חנקן. הדשן מומלץ לשימוש בדישון מקביל לכל הדשנים הנוזליים המעורבים, בעיקר בגידולי מים מותפלים, ממיכל נפרד. השילוב של סידן ומגנזיום עם חנקות מועיל ביותר לקידום צמיחה בריאה ופירות איכותיים. רכיב החנקן בדשן מספק לצמח הזנה חנקתית וגם משפר את ספיגת המגנזיום. משווק בצובר או בקוביות.

שאלות ותשובות

הדישון בקלמג ייקבע לפי הרכב מי ההשקיה ושיעור החוסרים בסידן ומגנזיום. מומלץ לשלב כמות קבועה של ליטר דשן לקו”ב מים כדי להגיע לרמה הרצויה של היסוד במים.

המגנזיום הוא רכיב עיקרי במולקולת הכלורופיל ויש לו תפקיד חשוב בתהליך הפוטוסינתזה. מחסור במגנזיום מתאפיין במשולש צהוב שנוצר במרכז העלה. לאחר הזנה בקלמג הצימוח החדש יחזור להיות ירוק.

אם הבדיקות הצביעו על מחסור במגנזיום, בשימוש נכון בדשן קלמג הצימוח הבא צפוי להיות ירוק ובריא.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו