agriculture

משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
חדשות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

תוסף מעכב ניטריפיקציה, פיתוח ייחודי של דשנים מבית ICL.

ייעול השימוש בדשן חנקני ומניעת שטיפת חנקן – שיפור הפוריות והצימוח ושמירה על הסביבה.

גרין הוא תוסף מעכב ניטריפיקציה, לייעול השימוש בדשן חנקני ולמניעת שטיפת חנקן אל מתחת לבית השורשים ולמי התהום. פיתוח ייחודי של מעבדות דשנים מקבוצת ICL. משווק כתוספת לדשנים חנקניים ולדשנים נוזליים מעורבים בלבד.

מעכב הניטריפיקציה גרין פועל לעיכוב תהליך החמצון של אמון לניטריט. קליטת החנקן בצורת אמון בשורש גורמת לשחרור פרוטונים מהשורש לסביבתו הקרובה (ריזוספרה), תהליך המוביל להחמצתה. החמצת סביבת השורש מביאה לעלייה בזמינות הזרחן ויסודות הקורט, בעיקר ברזל, מנגן ואבץ.

מחקר משנת 2017 הראה כי שימוש בגרין הגדיל את קליטת המנגן בעצי הדר. במחקר שבוצע ב-2018, נמצא כי שימוש בדשן אמוניקלי בשילוב עם מעכב הניטריפיקציה גרין שיפר את ריכוזי הברזל והכלורופיל בעצי אבוקדו שסבלו ממחסור בברזל כתוצאה מגידול בקרקע גירנית. בתצפית ראשונית שביצעה חברת דשנים מבית ICL נראה שיפור בצימוח של שיחי אוכמניות שגדלו בקרקע בעלת pH בסיסי קל (7.5) כתוצאה מהוספת מעכב הניטריפיקציה גרין לדשן אמוניקלי.

 

לצד היתרונות של הדישון החנקני, ידועות גם השפעותיו על זיהום מי התהום והאטמוספירה. החנקה נמצאה כמזהם המים העיקרי באקוויפרים ובמאגרי מים עיליים ברחבי העולם. בנוסף, חנקה וחנקית יכולות לעבור תהליכי חיזור (דנטריפיקציה) ליצירת גזי חנקן מזהמים. פעולת מעכב הניטריפיקציה גרין מקטינה, כאמור, את היווצרות החנקה המזהמת, מפחיתה את זליגתה למי התהום ומצמצמת את שחרור גזי החנקן לאטמוספרה.

thumb

יתרונות

  • מעכב ניטריפיקציה נוזלי, נוח לשימוש.

  • מייעל את הדישון החנקני ביכולתו להגביר את זמינות החנקן האמוניקאלי בסביבת השורש.

  • משפר את הפוריות והצימוח בצמחים הסובלים ממחסור בחנקן, זרחן ויסודות קורט.

  • ידידותי לסביבה - מקטין מאוד היווצרות חנקה, זיהום מי תהום ושחרור גזי חנקן לאטמוספרה.

מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

גרין הוא תוסף מעכב ניטריפיקציה, לייעול השימוש בדשן חנקני ולמניעת שטיפת חנקן אל מתחת לבית השורשים ולמי התהום. פיתוח ייחודי של מעבדות דשנים מקבוצת ICL.

גידולים קשורים

צפו בחלק מהגידולים הנבחרים

כל מה שצריך לדעת על דישון גזר, שיטת הפעולה הטובה ביותר, מוצרים מתאימים, ניסויי שדה ועוד.

למדריך המלא של גזר

הזית הוא אחד הגידולים העתיקים בישראל. עם המעבר הנמרץ לגידול זיתים לשמן בהשקיה עלה הצורך בביסוס ממשק דישון אופטימלי לקבלת יבול מרבי ואיכותי

למדריך המלא של זיתים

כל מה שצריך לדעת על גידול ודישון גפן יין בישראל, מוצרים מתאימים, וניסויי שדה בגידול ענבים ליין.

למדריך המלא של כרמי גפן יין

כל מה שצריך לדעת על גידול ודישון גפן לענבי מאכל בישראל ושל כרם גפנים, שיטת הפעולה הטובה ביותר, מוצרים מתאימים, ניסויי שדה ועוד.

למדריך המלא של כרמי גפן למאכל

גידולים קשורים

שאלות ותשובות

לאחר שיחה עם האגרונום וקביעת הרכב הדשן שאליו ייתוסף הגרין תישלח הנוסחה למעבדה שלנו ושם יכינו עבורך תערובת במינונים המדויקים.

הגרין הינו חומר גלם בלבד ולא ניתן להזמינו בנפרד מדשן.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו
icon יש לכם עוד שאלות?