agriculture

משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
חדשות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

דשן נוזלי להגברת חניטה והגדלת הפרי בעגבניות קיץ.

מוצר ותיק שיעילותו הוכחה במספר רב של ניסויים, לריסוס עגבניות בתנאי שרב.

חנטאון הוא דשן נוזלי להגברת חניטה והגדלת הפרי בעגבניות.

דשן חנטאון מכיל 50 גרם בליטר של מווסת הצמיחה Beta Naphth Oxy Acetic acid (β-NOA).

חנטאון מעודד יבול בתנאי חום, שבהם אבקני העגבנייה לא חיוניים ואין תנאי חנטה טובים. ריסוס הפרחים בחנטאון מוביל לתהליך הפריה מדומה: מנפח את השחלה בלי שמתקיימת הפריה והאיבר שמתפתח לפרי הוא עמוד העלי ולא הצלקת.

זהו מוצר ותיק בעל רישוי, שיעילותו הוכחה במספר ניסויים, ובעיקר בקרב החקלאים מגדלי העגבניות בישראל.

thumb

יתרונות

  • מוצר בעל רישוי

  • מיועד לאפשר חלוקה וגדילה של תאים בפרחי העגבנייה ללא צורך בתהליך הפריה.

  • מגביר חנטה ומגדיל פרי בעונה החמה.

  • לפי תצפיות, מביא לשיפור חנטה גם בטמפרטורות נמוכות.

מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

חנטאון הוא תכשיר איכותי להגברת חניטה והגדלת הפרי בעגבניות. חנטאון מכיל 50 גרם בליטר של מווסת הצמיחה Beta Naphth Oxy Acetic acid (β-NOA).

גידולים קשורים

צפו בחלק מהגידולים הנבחרים

הזית הוא אחד הגידולים העתיקים בישראל. עם המעבר הנמרץ לגידול זיתים לשמן בהשקיה עלה הצורך בביסוס ממשק דישון אופטימלי לקבלת יבול מרבי ואיכותי

למדריך המלא של זיתים

האבוקדו הוא ענף הייצוא החקלאי המוביל בישראל, ומכונה בשל כך "הזהב הירוק". מהן ההמלצות לדישון אבוקדו ואילו מוצרים מתאימים?

למדריך המלא של אבוקדו

כל מה שצריך לדעת על גידול ודישון גפן לענבי מאכל בישראל ושל כרם גפנים, שיטת הפעולה הטובה ביותר, מוצרים מתאימים, ניסויי שדה ועוד.

למדריך המלא של כרמי גפן למאכל

לכל הגידולים

שאלות ותשובות

האבקה בעגבניות לא חיונית בתנאי שרב, גרגר האבקה לא נובט על הצלקת, ולא מצליח להפרות את הפרח. הריסוס בחנטאון גורם לפרי להתפתח גם ללא הפריה. התוצאה היא שלא הצלקת מתפתחת לפרי, אלא עמוד העלי. ניתן לזהות זאת באמצעות עלי הכותרת והאבקנים, שלא דבוקים לעוקץ הפרי, אלא נדחקים הצידה ומופיעים בצד הפרי.

חנטאון מומלץ לריסוס בתנאי עקה כמו שרב, אז הוא יעיל בשיפור החנטה.

לריסוס מיטבי יש לרסס תפרחות בלבד, בשלב שבו ניתן להבחין בעלי כותרת ב-2-3 פרחים בתפרחת. יש לרסס בבוקר או לפנות ערב פרחים יבשים בלבד, באמצעות מרסס יד או גב בעל סילון צר. יש לחזור על הפעולה כעבור 5-7 ימים.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו
icon יש לכם עוד שאלות?