agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

תכשיר נוזלי לתיקון מחסורי סידן בצמח בשילוב עם דישון חנקני.

מסייע להתפתחות בריאה ולפירות גדולים, חזקים ויפים.

קלניט 150 הוא תכשיר חנקת סידן המשמש לתוספת סידן לרקמות הצמחים בריסוס או כתוספת למי ההשקיה של גידולים במצעים מנותקים.

קלניט 150 מכיל 150 גרם סידן בליטר ו-105 גרם חנקן חנקתי. 1 ליטר קלניט 150 שקול כנגד 900 גרם חנקת סידן מוצקה.

השילוב בין הסידן האיכותי והחנקן החנקתי בדשן קלניט 150, מאפשר לצמח ליהנות מהזנת חנקן בזמינות גבוהה לצד כל היתרונות של דישון בסידן, ומסייע להתפתחות בריאה ולפירות גדולים, חזקים ויפים יותר.

thumb

יתרונות

  • דישון איכותי בסידן.

  • כולל 105 גר/ל' חנקן בזמינות גבוהה.

  • קל ובטוח לשימוש.

קלניט 150 מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

קלניט 150

קלניט 150 הוא תכשיר חנקת סידן המשמש לתוספת סידן לרקמות הצמחים בריסוס או כתוספת למי ההשקיה של גידולים במצעים מנותקים. קלניט 150 מכיל 150 גרם סידן בליטר ו-105 גרם חנקן חנקתי. 1 ליטר קלניט 150 שקול כנגד 900 גרם חנקת סידן מוצקה. השילוב בין הסידן האיכותי והחנקן החנקתי בדשן קלניט 150, מאפשר לצמח ליהנות מהזנת חנקן בזמינות גבוהה לצד כל היתרונות של דישון בסידן, ומסייע להתפתחות בריאה ולפירות גדולים, חזקים ויפים יותר. משווק בקנקני 10 ליטר או בצובר.

שאלות ותשובות

לסידן תפקיד חיוני בבניית דפנות התא הצמחי ובהארכת חיי המדף של פירות וירקות. פירות שהבשילו בתנאי מחסור בסידן יהיו רכים ולא חיוניים, יתאפיינו בגומות על פניהם, בעיוותים ואף בתופעת שחור הפיטם. היות שהסידן איננו נייד בצמח, וחסר במים המותפלים, מומלץ להוסיפו באופן שוטף על פני עונת הגידול כדי לשמור על רמה מספקת של ברקמות הצמח.

בוודאי. ההשחרה המעניקה לשחור הפיטם את שמו היא תסמין מובהק למחסור בסידן, שהוא היסוד החשוב בבנייה של דופן התא. בלעדיו תאי הצמח מתים ומתקבלת תופעה של כתם שחור בחלקו התחתון של הפרי. לטיפול בתופעה יש לתאם עם האגרונום מחברתנו תכנית השקיה טכנית בעזרת דשן קלניט 150, שתפצה על המחסור בסידן ותביא להתחדשות התאים בקצה הפירות.

אנחנו ממליצים על 6-4 ריסוסים של קלניט 150 להוספת סידן ושמירה על פרי איכותי באחסון. בגידולים המושקים במים מותפלים ניתן להוסיף את המוצר למים להשלמת רמת הסידן הרצויה. למינונים מדויקים בהתאם לסוג הגידול יש להתייעץ עם האגרונומים שלנו.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו