agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

דשן נוזלי מעורב בעל תכולת כלור נמוכה ותוספת גפרית ומיקרו-אלמנטים.

הכול בדשן אחד צלול ללא משקעים.

דשן לכיש גפרתי הוא דשן נוזלי מעורב באיכות עליונה, מופחת כלור ומועשר בגפרית ובמיקרו-אלמנטים, לדישון עשיר של גידולים המושקים במים מותפלים ולתיקון מחסורי גפרית. יישום בהדשיה.

לכיש גפרתי מכיל חנקן חנקתי וחנקן אמוני בצורה מאוזנת, חד-אשלגן זרחתי, אשלגן חנקתי וכלורי (עד 2% או פחות) 1.7-2.7% גפרית (S) ויסודות קורט בכלאציה כקורטין.

בעידן של השקיה במים מותפלים מתגלים מחסורים גדולים בגפרית, שהיא מרכיב חשוב בדישון. דשן לכיש גפרתי מאפשר לשלב את יסודות המאקרו עם יסודות המיקרו ועם גפרית, תוך שהוא מיוצב על ידי מעבדות הכימיה של דשנים ICL בכדי למנוע את השקיעות העלולות להיגרם משילובים אלה.

דשני לכיש פותחו במקור לכורמים בחבל לכיש אשר ביקשו להפחית מתכולת הכלורידים בדשן שניתן לכרמים בעונת נשיאת הפרי, ובה בעת ללוות את הדישון ביסודות העיקריים (NPK) גם במינון רצוף של יסודות הקורט. עם המעבר להשקיה במים מותפלים פותחו גם הרכבים מועשרים בגפרית, שחיונית לצמיחה בריאה.

הדשנים ניתנים להשגה בהרכבי NPK שונים ומגוונים שמותאמים לדרישת החקלאי וצרכיו. כמו כן, ניתן לקבל את הדשן בגרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה.

thumb

יתרונות

  • שילוב NPK, גפרית וחמשת המיקרו-אלמנטים במוצר מבטיח הזנה אופטימלית.

  • דשן דל כלור, בטוח לשימוש.

  • תוספת קורטין לקליטה יעילה של מיקרו-אלמנטים.

  • דשן צלול המשתלב מצוין במי ההשקיה ובטכנולוגיות ההשקיה בישראל – לא שוקע במים, עובר היטב בטפטוף ולא סותם את הטפטפות.

לכיש גפרתי מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

לכיש גפרתי 6-0-6+3

לכיש גפרתי 6-0-6+3 הוא דשן נוזלי מעורב באיכות עליונה, מופחת כלור ומועשר בגפרית ובמיקרו-אלמנטים, לדישון עשיר של גידולים המושקים במים מותפלים ולתיקון מחסורי גפרית. יישום בהדשיה. לכיש גפרתי מכיל חנקן חנקתי וחנקן אמוני בצורה מאוזנת, אשלגן חנקתי וכלורי (עד 2% או פחות), 1.7-2.7% גפרית (S) ויסודות קורט בכלאציה כקורטין. דשני לכיש פותחו במקור לכורמים בחבל לכיש אשר ביקשו דשן מופחת כלורידים לכרמים בעונת נשיאת הפרי, שיכלול את היסודות העיקריים וגם מינון רצוף של יסודות קורט. עם המעבר להשקיה במים מותפלים פותחו גם הרכבים מועשרים בגפרית. שילוב גפרה בדשן מעורב מתאפשר הודות לפטנט ייחודי של דשנים מקבוצת ICL המונע את השקיעות העלולות להיגרם משילובים אלה. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

לכיש גפרתי 6-3-6+3

לכיש גפרתי 6-3-6+3 הוא דשן נוזלי מעורב באיכות עליונה, מופחת כלור ומועשר בגפרית ובמיקרו-אלמנטים, לדישון עשיר של גידולים המושקים במים מותפלים ולתיקון מחסורי גפרית. יישום בהדשיה. לכיש גפרתי מכיל חנקן חנקתי וחנקן אמוני בצורה מאוזנת, חד-אשלגן זרחתי, אשלגן חנקתי וכלורי (עד 2% או פחות), 1.7-2.7% גפרית (S) ויסודות קורט בכלאציה כקורטין. גידולים המושקים במים מותפלים ובנגזרותיהם סובלים על פי רוב ממחסורים בגפרית, שנדרשת לצמח בכמויות קטנות, אך בעלת תפקיד חיוני בייצור חומצות אמינו וחלבונים בצמח. דשן לכיש גפרתי 6-3-6+3 מאפשר לשלב גפרית בדשן NPK מעורב, תוך שהוא מיוצב על ידי מעבדות הכימיה של דשנים ICL בכדי למנוע את השקיעות העלולות להיגרם משילובים אלה. דשני לכיש פותחו במקור לכורמים בחבל לכיש אשר ביקשו דשן מופחת כלורידים לכרמים בעונת נשיאת הפרי, שיכלול את היסודות העיקריים וגם מינון רצוף של יסודות קורט. עם המעבר להשקיה במים מותפלים פותחו גם הרכבים מועשרים בגפרית. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

שאלות ותשובות

הדשן מומלץ מאוד לשימוש בגפנים, בירקות ובגידולי חממה הזקוקים לתוספת של כל המיקרו-אלמנטים ומושקים במים מותפלים בעלי EC נמוך ותכולת גפרית נמוכה.

לגפרית תפקיד חשוב בייצור חומצות אמינו וחלבונים בצמח. כמויות הגפרית הנחוצות לצמח נמוכות, אך בעת מחסור בה יאבדו העלים המבוגרים את צבעם הירוק ויהפכו צהובים.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו