agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

דשן מעורב משתלם – בלי להתפשר על איכות.

כל יסודות המאקרו וגם סידן, מגנזיום ומיקרו-אלמנטים במוצר אחד.

מעיין הוא דשן נוזלי מעורב איכותי בתוספת סידן, מגנזיום ומיקרו-אלמנטים, ליישום בהדשיה.

סדרת דשני מעיין מבוססת על סדרת מור האיכותית, אשר מאפשרת לספק לצמח ביישום אחד את שלושת המאקרו-אלמנטים וכן סידן, מגנזיום וכל המיקרו-אלמנטים, שחסרים מאוד בעידן השימוש במים מותפלים, ומי קולחין המבוססים על מי התפלה, שגם הם עניים מאוד בסידן ומגנזיום.

בסדרת מעיין מקור כל האשלגן הוא באשלגן כלורי ובהתאם ריכוז הכלורידים גבוה. בנוסף, דשני מעיין כוללים פטנט ייחודי לדשנים מקבוצת ICL המאפשר שילוב שלושת יסודות ההזנה (NPK) עם היסודות המשניים, סידן ומגנזיום. כך מתאפשרת לחקלאים שעושים שימוש במים מותפלים או במים מושבים מבוססי התפלה, ללא בעיית כלורידים, ליהנות מדשן משתלם מאוד מבלי להתפשר על איכות, ולהרוויח גם את תוספת הסידן והמגנזיום בדשן.

דשני מעיין מכילים גם מיקרו-אלמנטים בכלאציה כקורטין בגרסת +3 או +6. ניתן להזמין את דשני מעיין בהרכבים שונים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו.

thumb

יתרונות

  • שילוב שלושת המאקרו-אלמנטים לצד סידן ומגנזיום במוצר מבטיח הזנה אופטימלית.

  • תוספת קורטין לקליטה משופרת של מיקרו-אלמנטים, ובמיוחד ברזל.

  • דשן צלול המשתלב מצוין במי ההשקיה ובטכנולוגיות ההשקיה בישראל – לא שוקע במים, עובר היטב בטפטוף ולא סותם את הטפטפות.

מעיין מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

מעיין 4-2.5-6+1+2+6

מעיין 4-2.5-6+1+2+6 הוא דשן נוזלי מעורב איכותי בתוספת סידן, מגנזיום ומיקרו-אלמנטים, ליישום בהדשיה. הודות לפטנט ייחודי לדשנים מקבוצת ICL, בדשן מעיין 4-2.5-6+1+2+6 משולבים שלושת יסודות ההזנה העיקריים (NPK) עם היסודות המשניים, סידן ומגנזיום, וכן כל המיקרו-אלמנטים. באופן זה הצמח מוזן בכל היסודות הדרושים לו לצמיחה בריאה ביישום אחד. בסדרת מעיין מקור כל האשלגן הוא באשלגן כלורי ובהתאם ריכוז הכלורידים גבוה. מקור אשלגן רק מאשלגן כלורי הוא ההבדל בין סדרת מעיין לסדרת מור נטולת הכלורידים. חקלאים שעושים שימוש במים מותפלים או במים מושבים מבוססי התפלה, ללא בעיית כלורידים, ייהנו מדשן משתלם מאוד מבלי להתפשר על איכות, וירוויחו גם את תוספת הסידן והמגנזיום בדשן. המיקרו-אלמנטים משולבים בדשן בכלאציה כקורטין בגרסת +6. ניתן להזמין את דשן זה בהרכבים שונים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. משווק בצובר.

שאלות ותשובות

לבחירת ההרכב המתאים יש לערוך בדיקות מים, ולפי רמת הסידן והמגנזיום במים נוכל להמליץ על ההרכב המתאים ביותר.

יתרונות מי ההתפלה הם בנוכחות הנמוכה מאוד של כלורידים. מצד שני, ההתפלה מוציאה מהמים גם את המרכיבים הטובים, כגון סידן ומגנזיום, שחשובים מאוד להתפתחות הצמח והפרי. ניתן לשלב את היתרון שבמי ההתפלה ולענות על החיסרון על ידי שימוש בסדרת דשני מעיין, שמצד אחד מאפשרת שימוש בחומר גלם בעל תכולת כלורידים גבוהה, ומצד שני נותנת מענה לחוסר בסידן ומגנזיום.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו