agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

דשני NPK איכותיים בתוספת סידן, מגנזיום ומיקרו-אלמנטים.

בחירה משתלמת לגידולי מצע מנותק וגידולים המושקים במים מותפלים.

מורלוב הוא דשן נוזלי מעורב איכותי, בתוספת סידן, מגנזיום ומיקרו-אלמנטים בכלאציה כקורטין, ליישום בהדשיה.

דשני מורלוב כוללים פטנט ייחודי לדשנים מקבוצת ICL המאפשר לשלב בדשן את שלושת יסודות ההזנה העיקריים (NPK) עם היסודות המשניים סידן ומגנזיום ועם יסודות המיקרו.

מורלוב מתאים לדישון גידולים המושקים במים מותפלים, מצעים מנותקים וקרקעות חוליות, המאפשרים להעלות את ריכוז הכלור בדשן ולהוזיל את עלותו. בנוסף, מורלוב מצטיין ביחס חנקה-אמון רחב במיוחד (עד 90% מהחנקן בדשן זמין כחנקה), בתוספת סידן ומגנזיום, וכן בריכוז יסודות קורט מוגדל.

דשני מורלוב נדרשים לירקות המועדים לתופעת שחור הפיטם, לגידולי קולס הדורשים תוספת סידן להפחתת ההחמה הפנימית והחלילות, לוורדים ולגידולים המעדיפים שיעור גבוה של חנקות מכלל החנקן.

ניתן להזמין את דשני מורלוב בהרכבים שונים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל הרכבים בציון 6+, המכילים כמות כפולה של מיקרו-אלמנטים והרכבים המכילים בורון (ציון +B).

thumb

יתרונות

  • שילוב חמשת יסודות ההזנה וחמשת המיקרו-אלמנטים במוצר מבטיח הזנה אופטימלית.

  • דשן מועשר בחנקה, לגידולים המעדיפים שיעור גבוה של חנקות.

  • תוספת קורטין לקליטה משופרת של מיקרו-אלמנטים, ובמיוחד ברזל.

  • ניתן להזמין בתוספת בורון.

  • דשן צלול המשתלב מצוין במי ההשקיה ובטכנולוגיות ההשקיה בישראל – לא שוקע במים, עובר היטב בטפטוף ולא סותם את הטפטפות.

שאלות ותשובות

במקרה זה, היות שהפרחים זקוקים לכל המרכיבים ומושקים במים מותפלים, נמליץ בהחלט על שימוש בדשן מורלוב, שיענה על כל צרכי הדישון שלך.

לבחירת ההרכב המתאים יש לערוך בדיקות מים, ולפי רמת הסידן והמגנזיום במים נוכל להמליץ על ההרכב המתאים ביותר.

משמעות הציון 3+ היא תוספת 300 מג”ר/ק”ג ברזל, וממנו נגזרות הכמויות של שאר היסודות: 150 מג”ר/ק”ג מנגן, 75 מג”ר/ק”ג אבץ, 11 מג”ר/ק”ג נחושת ו-8 מג”ר/ק”ג מוליבדן.  ניתן להזמין את דשן מור גם עם כמות כפולה של מיקרו-אלמנטים (6+).

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו