agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

תכשיר חומצות הומיות ופולביות בשילוב כלאט ברזל EDDHSA

לעידוד צימוח ופעילות שורשים ושיפור קליטת הברזל בשורש.

עודד פלוס הוא תכשיר נוזלי משולב של חומצות הומיות ופולביות שמקורן מהמחצב הטבעי לאונרדיט, עם כלאט הברזל המעולה ברטיף. זהו דשן מעודד צימוח ופעילות שורשים ומשפר מאוד את קליטת הברזל בשורש.

עודד פלוס מכיל לפחות 6% חומצות הומיות, 3% חומצות פולביות, 3% תחמוצת אשלגן ו-0.5% ברזל בכלאציה.

החומצות ההומיות והפולביות משפרות את מבנה הקרקע, מעודדות את הסתעפות והתפתחות מערכת השורשים וכך מזרזות קליטת יסודות מהקרקע. אספקת ברזל איכותי בכלאציה בשילוב עם החומצות משפרת את קליטת הברזל על ידי השורשים ומייעלת את ניצולו על ידי הצמח באופן מהיר ותוך השפעה ניכרת על היבול.

thumb

יתרונות

  • שיפור ביצועי הצמח על ידי השפעה על פעילות קרומי התאים.

  • הגדלת הזמינות והקליטה של יסודות ההזנה.

  • הגברת פעילות השורשים וגדילתם.

  • השפעה מועילה על הפעילות המיקרוביאלית בקרקע.

  • שיפור יעילות קליטת הברזל.

עודד פלוס מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

עודד פלוס

עודד פלוס הוא תכשיר נוזלי משולב של חומצות הומיות ופולביות שמקורן מהמחצב הטבעי לאונרדיט, עם כלאט הברזל המעולה ברטיף. זהו דשן המצטיין בעידוד צימוח ופעילות שורשים ושיפור קליטת הברזל בשורש. עודד פלוס מכיל לפחות 6% חומצות הומיות, 3% חומצות פולביות, 3% תחמוצת אשלגן ו-0.5% ברזל בכלאציה. חומצות הומיות ופולביות הן קבוצה של מולקולות אורגניות בעלות מטען שלילי, שבדומה לכלאטים, נקשרות לקרקע, לוכדות מיקרו-נוטריינטים בעלי מטען חיובי, כברזל, מגנזיום ואבץ, ומשמשות כתווך להובלתם לשורש ומניעת שטיפתם, בעיקר בקרקעות חוליות. הן משפרות את מבנה הקרקע, מזרזות את קליטת היסודות מהקרקע ומעודדות כך את הסתעפות והתפתחות מערכת השורשים. אספקת ברזל איכותי בכלאציה בשילוב עם החומצות משפרת את קליטת הברזל על ידי השורשים ומייעלת את ניצולו על ידי הצמח באופן מהיר ותוך השפעה ניכרת על היבול. משווק בקנקני 10 ליטר.

שאלות ותשובות

זהן שילוב הגיוני ומועיל מאוד לצמח. אם יש בעיה במערכת השורשים של הצמח ובבדיקה אגרונומית נקבע כי חומצות הומיות ופולביות יכולות לעזור, נוכחות ברזל שיסופק לצמח בצמוד תביא לקליטה טובה יותר של היסוד בשורש.

בהחלט. רכיב הברזל הזמין בדשן עודד פלוס יכול לעזור להפחתת הכלורוזה ולקדם את בריאות הצמח.

חומצות הומיות הן קבוצה של מולקולות אורגניות בעלות מטען שלילי, שבדומה לכלאטים, נקשרות לקרקע, לוכדות מיקרו-נוטריינטים בעלי מטען חיובי, כברזל, מגנזיום ואבץ, ומשמשות כתווך להובלתם לשורש ומניעת שטיפתם, בעיקר בקרקעות חוליות.

מקור הברזל הוא כלאט הברזל ברטיף, המיוצר בצורה קפדנית מאוד, שבה מעל 90% מהברזל בעמדת אורתו-אורתו, מה שמקנה לו יעילות מיטבית לשחרור הברזל לצמח, וכן זמינות לצמח ברמות pH גבוהות, כפי שיש בקרקעות בישראל.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו