agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

דשן אוריאה פוספט בעל הפעולה הכפולה.

להחמצת תרסיסי משפרי צמיחה ומעכבי צמיחה וייעול השפעתם בשילוב הזנה בריכוזים גבוהים של חנקן וזרחן.

UP-50 הוא דשן אוריאה פוספט נוזלי לריסוס עלוותי המשמש להחמצת תרסיסי הורמוני צמיחה ומעכבי צמיחה ולייעול השפעתם בשילוב עם הזנה בחנקן וזרחן.

דשן UP-50 מכיל 98 גרם זרחן בליטר ו-89 גרם חנקן. זהו דשן חומצי המשלב הזנה איכותית ביסודות המאקרו חנקן וזרחן עם יכולת יצירת סביבה חומצית, באופן שמשפר את פעילותם של חומרים משפרי צמיחה ומעכבי צמיחה כגון גי’ברלין, קולטר, מג’יק ועוד, ומאפשר כך להשיג שתי מטרות בריסוס אחד.

דישון יסודות המאקרו בריסוס מספק לצמח ריכוזים גבוהים של חנקן וזרחן ישירות לעלים באופן מהיר ומידי ומביא לתוצאות ניכרות.

thumb

יתרונות

  • מחמיץ תמיסות לרמה שמשפרת את פעילותן

  • בשילוב עם ג'יברלין: 1. מפחית קמטת ופגמי קליפה בהדרים. 2. מאריך את משך הקטיף בקליפים. 3. מגדיל את הגרגר בענבים חסרי חרצנים. 4. מזרז את הופעת הקרקפת ומגדיל אותה בקנרס. 5. מזרז את התפתחות הפרחים ומשפר את היבול בגבסנית.

  • בשילוב עם מעכבי צימוח משפר את החנטה באבוקדו.

  • נוח לשימוש – נוזלי וצלול.

  • מוצר תוצרת הארץ, מותאם לחקלאות הישראלית.

UP-50 מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

UP-50 הוא דשן אוריאה פוספט נוזלי לריסוס עלוותי המשמש להחמצת תרסיסי הורמוני צמיחה ומעכבי צמיחה ולייעול השפעתם, בשילוב עם הזנה בחנקן וזרחן. הדשן מכיל 98 גרם זרחן בליטר ו-89 גרם חנקן. הייחודיות של UP-50היא בהיותו דשן חומצי המשלב הזנה איכותית ביסודות המאקרו עם יכולת יצירת סביבה חומצית, באופן שמשפר את פעילותם של חומרים משפרי צמיחה ומעכבי צמיחה כגון גי'ברלין, קולטר, מג'יק ועוד, ומאפשר כך להשיג שתי מטרות בריסוס אחד. דישון יסודות המאקרו בריסוס מספק לצמח ריכוזים גבוהים של חנקן וזרחן ישירות לעלים באופן מהיר ומידי ומביא לתוצאות ניכרות. דשן UP-50 משווק בקנקני 10 ליטר ובבקבוקי 1 ליטר.

שאלות ותשובות

כן. UP-50 יחמיץ כל תמיסה שצריכה סביבה חומצית כדי לעבוד ביעילות, וגם יוסיף את יסודות ההזנה הדרושים לצמח.

דשן UP-50 מתאים לכל גידול שזקוק להזנת חנקן וזרחן ויעיל במיוחד בגידולים שנדרש עבורם ריסוס בהורמוני צמיחה או מעכבי צמיחה.

ניתן לרסס ב- UP-50 לאורך כל תקופת הגידול.

UP-50 נמכר בקנקני 10 ליטר ובבקבוקי 1 ליטר.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו