agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

דשן המופק מהמינרל הטבעי פוליהאליט, המופק מעומק 1,200 מטר בצפון הים האנגלי.

מכיל גופרית בריכוז גבוה, וכן אשלגן, מגנזיום וסידן, ללא תוספת חומרים כימיים.

הדשן לחקלאות פוליסולפאט מופק ממינרל טבעי בשם פוליהאליט, שמכיל גופרית בריכוז גבוה, וכן אשלגן, מגנזיום וסידן, ללא תוספת חומרים כימיים. זהו דשן ייחודי לחברת דשנים מקבוצת ICL, ומקורו במכרה של החברה בעומק 1,200 מטר מתחת לים, באזור צפון הים האנגלי. היות שמקורו במחצב טבעי והוא מופק ללא שום התערבות כימית, הדשן מתאים גם לחקלאות אורגנית.

פוליסולפאט מכיל 48% גופרית, 17% סידן, 14% אשלגן ו-6% מגנזיום.

פוליסולפאט מתאים לדישון יסוד של חלקות אורגניות המושקות במים מותפלים, ובייחוד בקרקעות קלות. בשל ריכוז הגופרית הגבוה, מומלץ לתיקון מחסורי גופרית.

thumb

יתרונות

  • מוצר בעל רישוי משרד החקלאות לדישון אורגני.

  • מכיל ארבעה יסודות הזנה במוצר אחד.

  • מופק ממקור טבעי, ללא תוספת חומרים כימיים.

  • שחרור הנוטריינטים מבוצע לאורך זמן, דבר התורם ליכולת קליטתם על ידי הצמח בצורה מיטבית.

Polysulphate לגידול אורגני מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

פוליסולפאט

פוליסולפאט הוא דשן לחקלאות המופק ממינרל טבעי בשם פוליהאליט, שמכיל גפרית בריכוז גבוה, וכן אשלגן, מגנזיום וסידן, ללא תוספת חומרים כימיים. זהו דשן ייחודי לחברת דשנים מקבוצת ICL, ומקורו במכרה של החברה בעומק 1,200 מטר מתחת לים, באזור צפון הים האנגלי. היות שמקורו במחצב טבעי והוא מופק ללא שום התערבות כימית, הדשן מתאים גם לחקלאות אורגנית. משווק בשקי 25 ק"ג ובשקי ענק. פוליסולפאט מכיל 48% גופרית, 17% סידן, 14% אשלגן ו-6% מגנזיום. מתאים לדישון יסוד של חלקות המושקות במים מותפלים, ובייחוד בקרקעות קלות. בשל ריכוז הגופרית הגבוה, מומלץ לתיקון מחסורי גופרית, בייחוד בחלקות המושקות במים מותפלים.

שאלות ותשובות

המינרל פוליהאליט, שממנו מורכב דשן הפוליסולפט, ידוע במחקר כבר מאות שנים, ו-ICL היא הראשונה לכרות ולשווק אותו. הוא נכרה במכרה CPL שבאנגליה, שיועד במקור לכריית אשלג. הכרייה נעשית בצורה טבעית ופשוטה של ריסוק החומר לרמה של אבקה או גרגירים, ללא שום הליך כימי. הייחודיות בפוליסולפאט היא שהוא כולל ארבעה נוטריינטים חיוניים במוצר אחד. כמו כן, שחרור הנוטריינטים מבוצע לאורך זמן, דבר התורם ליכולת קליטתם על ידי הצמח בצורה מיטבית.

אנחנו ממליצים לדשן בפוליסולפאט כשהחלקה מושקת במים מותפלים ביסוד ואין אפשרות להוסיף דישון דרך המים.

דשן פוליסולפאט מיועד לכל הגידולים החקלאיים האורגניים, ומתאים במיוחד לירקות, שהם גידול חד-שנתי שאינו אוגר חומרי הזנה ובעל מערכת שורשים קטנה יותר. כמו כן, הדשן מומלץ לחלקות אורגניות הסובלות ממחסור בגופרית.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו